54526 - Αν θέλεις

Ν. Λυγερός

Αν θέλεις
να παράγεις
μια ανακατασκευή
να θυμάσαι
ότι πρέπει
να είναι
πιστή
για να έχει
νόημα
για το μέλλον.