54530 - Η πίεση

Ν. Λυγερός

Η πίεση
που δεχόμαστε
από την Τουρκία
δεν είναι
πρωτοβουλία της
αλλά απάντηση
απεγνωσμένη
στις δικές μας
πρωτοβουλίες
για τις συμμαχίες
που έχουμε
υλοποιήσει.