54533 - Οι Τουρκοκύπριοι

Ν. Λυγερός

Οι Τουρκοκύπριοι
καταλαβαίνουν
όλο και περισσότερο
ότι η Τουρκία
τους θεωρεί
ότι είναι μόνο
πολίτες
δεύτερης κατηγορίας
γιατί η Τουρκία
δεν έχει
τη νοοτροπία
του νησιού.