54535 - Υπάρχουν

Ν. Λυγερός

Υπάρχουν
μαχητές
που δεν είναι
ψαγμένοι;
Όχι,
γιατί όλοι
πρέπει
να αναζητούν
γνώσεις
πριν πράξουν
το πρέπον.