54536 - Το μόνο πράγμα

Ν. Λυγερός

Το μόνο πράγμα
που έχει
καθυστερήσει
πραγματικά
τις ΗΠΑ
είναι το πρόβλημα
της διαχείρισης
της πανδημίας
γιατί τα άλλα
λειτουργούν
σταθερά
και σε περίοδο
εκλογών.