54538 - Όταν η θρησκεία

Ν. Λυγερός

Όταν η θρησκεία
ακολουθεί
την πολιτική
τότε δεν μπορεί
να είναι
πιστή.
Έτσι
έχεις
ένα κριτήριο
αποτελεσματικό
για να ξεχωρίσεις
το ανούσιο
από την ουσία.