54547 - Η μνημοσύνη

Ν. Λυγερός

Η μνημοσύνη
χωρίς παραγωγή
έργου
είναι απλώς
επανάληψη
που προκαλεί
φαύλο κύκλο
χωρίς έναρξη
πολυκυκλικότητας
άρα μην το ξεχνάς
διότι άλλο θέλει
η συνέχεια.