54549 - Ο Χριστός

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός
εξηγεί
ότι δεν είναι
ριζοσπάστης
κι ότι ακολουθεί
τον Μωυσή
και τους Προφήτες
χωρίς
να ανατρέπει
κανένα
διότι
είναι συνεχιστής
με την ανακατασκευή.