54551 - Οι γραμματείς

Ν. Λυγερός

Οι γραμματείς
και οι φαρισαίοι
δεν έχουν
το επίπεδο
να πάνε
στο βασίλειο
των ουρανών
αυτό
λέει
ξεκάθαρα
ο Χριστός.