54552 - Οι νότες

Ν. Λυγερός

Οι νότες
οι βουδιστικές
δεν μπορεί
να είναι
αρνητικές
διότι ήδη
το μηδέν
δηλαδή
η απουσία
έργου
υπάρχει
για να είσαι
ένοχος.