54554 - Να θυμάσαι

Ν. Λυγερός

Να θυμάσαι
ότι τα φωνήεντα
είναι εφεύρεση
των Κυπρίων
στη χρήση
ενός αλφάβητου
που είχε
μόνο σύμφωνα
επί της ουσίας
κατά συνέπεια
να θεωρείς
ότι ανήκει
στον πυρήνα
του Ελληνισμού.