54557 - Ο Χριστός ενώνει

Ν. Λυγερός

Ο Χριστός ενώνει
τρεις κατηγορίες
στο πλαίσιο
της αξιολογίας
γιατί θέλει
να εξηγήσει
σε όλους
ότι είσαι
ένοχος
σε κάθε
περίπτωση
που εξετάζει.