54558 - Ο προτασιακός λογισμός

Ν. Λυγερός

Ο προτασιακός λογισμός
αξιοποιείται
από τον Χριστό
για να αναλύσει
την άρνηση
των δέκα
εντολών
και να αποδείξει
ότι μόνο μια
επαρκεί
για να απορρίψει
τις δέκα.