54560 - Αν σκεφτείς

Ν. Λυγερός

Αν σκεφτείς
την ανακατασκευή
του Χριστού
θα καταλάβεις
γιατί υπάρχει
ισομορφισμός
μεταξύ Σαββάτου
και Κυριακής
και όχι απόρριψη
διότι έγινε
η απαραίτητη
υπέρβαση
για το μέλλον
της ιστορίας
της Ανθρωπότητας
και της πίστης.