54561 - Με τη δημιουργία

Ν. Λυγερός

Με τη δημιουργία
του Bach
βλέπεις την αξία
της χορδής
του Re
για να ζήσει
ένας ρυθμός
που πεθαίνει
με τη χορδή
του La
ακόμα
κι αν άγγιξε
εκείνη το Mi.