54565 - Με τα οπλικά

Ν. Λυγερός

Με τα οπλικά
συστήματα,
αν τα ξέρεις,
καταλαβαίνεις
πώς λειτουργεί
το πλαίσιο
μιας συμμαχίας
που προβλέπει
κοινά
συμφέροντα
μέσω της ενέργειας
και της στρατηγικής.