54569 - Όταν μιλάς

Ν. Λυγερός

Όταν μιλάς
για θρησκεία
και νομίζεις
ότι είσαι
πιστή
ενώ βάζεις
σε κίνδυνο
του άλλους
λόγω
δογματισμού
ποια
είναι
η διαφορά
με τους εχθρούς.