54580 - Θρησκεία Δίχως πίστη

Ν. Λυγερός

  • Post Category:Articles

Δίχως πίστη πώς μπορείς να ζήσεις; Και ποια εξουσία είναι ικανή να απαγορεύσει την πίστη; Ποιος μπορεί να το θέλει; Ποιος θέλει να ζήσει δίχως τη σκέψη της Ανθρωπότητας; Μόνο η βαρβαρότητα μπορεί να το θέλει. Διότι μισεί την Ανθρωπότητα. Όμως αυτή η βαρβαρότητα βρίσκεται και μέσα στη θρησκεία.Είναι θρησκεία βαρβαρότητας να βάζεις σε κίνδυνο τις ζωές των ανθρώπων για να υποστηρίξεις το δόγμα που έχει στηθεί πάνω σε αρχές και όχι αξίες. Αν αναγκάζεις τους ανθρώπους να σε ακολουθούν χωρίς τη θέλησή τους, είσαι βάρβαρος και η θρησκεία σου είναι ένα πρόσχημα θέλεις μόνο σκλάβους και όχι ελεύθερα όντα. Μα για αυτό παλεύουμε για την ελευθερία και μόνο. Η πίστη είναι πάντα της ελευθερίας ενώ η θρησκεία θέλει σκλαβιά. Όταν έχεις θρησκείες που θα κατηγορούσαν ακόμα και τον Μεσσία επειδή δεν ακολουθεί το δόγμα τους, πως να το ανεχθεί η Ανθρωπότητα; Οι Φαρισαίοι και οι Γραμματείς είναι χειρότεροι από αυτούς που πιστεύουν ότι είναι άθεοι. Διότι ο άθεος μπορεί να μη ξέρει και να μάθει ενώ οι θρήσκοι ξέρουν ότι δεν υπηρετούν τον Θεό αλλά μόνο το δόγμα τους γιατί θέλουν την εξουσία.