54607 - Η πολεμολογία

Ν. Λυγερός

Η πολεμολογία
διευρύνει
το πλαίσιο
του πολέμου
βάζοντας
διάφορους τομείς μαζί
που έχουν αλληλεπίδραση
και δίνουν εξηγήσεις
επειδή δεν περιορίζονται
έτσι η φιλοσοφία
και η ηθική
επηρεάζουν
τη θεωρία
του δίκαιου πολέμου
κάνοντας χρήση
της στρατηγικής ιστορίας
της επιστήμης
και των πολιτικών
και διεθνών σχέσεων.