54608 - Η παλιά

Ν. Λυγερός

Η παλιά
φωτογραφική
μηχανή
είχε ήδη
την ικανότητα
να καταγράφει
την εικόνα
που θα γινόταν
μνήμη
στο μέλλον
γι’ αυτό
δώσε της
σημασία.