54609 - Για να γεννηθεί

Ν. Λυγερός

Για να γεννηθεί
η πολεμολογία
χρειάστηκαν
δύο παγκόσμιοι
πόλεμοι
γιατί
κανένας
πριν
δεν έχει
σκεφτεί
με ένα τόσο
ευρύ πλαίσιο
ανάλυσης
του πόλεμου.