54610 - Η καινοτομία

Ν. Λυγερός

Η καινοτομία
του Gaston
Bouthoul
χάρη στις γνώσεις
που είχε
στη νομική
στην οικονομία
και στη φιλολογία
και μετά
την εξειδίκευσή του
στην κοινωνιολογία
έτσι η πολεμολογία
ήταν πολλαπλή.