54612 - Σκέψου

Ν. Λυγερός

Σκέψου
αν υπάρχει
αιώνας
που η Ανθρωπότητα
δεν έζησε
πόλεμο
και δες
χρονοστρατηγικά
πόσο
χρήσιμη
είναι η πολεμολογία
για τη μελέτη
των γεγονότων
που είναι
πολεμογενή
ενώ αρχικά
δεν ανήκαν
στο πλαίσιο
αλλά ήδη
επηρέαζαν
το κέντρο
μέσω των γωνιών
και των αστεριών.