54613 - Όταν κάνεις

Ν. Λυγερός

Όταν κάνεις
μια πρώτη αλλαγή
μπορεί η ίδια
να διαφοροποιήσει
τα δεδομένα
και να προκαλέσει
καινούργια αλλαγή
και τότε αυτό
που θεωρούσες
ότι ήταν απλώς
επανάληψη
είναι αρχή
πολυκυκλικότητας.