54615 - Οι μάχες

Ν. Λυγερός

Οι μάχες
στο Καστελλόριζο
είναι πολλές
και αλλάζουν
τη βιογεωγραφία
του χώρου
654, 655
670, 674
με τους Άραβες
1176
με τους Τούρκους
και 1444
οι Μαμελούκοι.