54616 - Άλλο γεγονός

Ν. Λυγερός

Άλλο γεγονός
που παράγει
πολλές επιπτώσεις
από την ίδια πηγή
κι άλλο γεγονότα
διαφορετικά
γιατί μπορεί
να είναι
εντελώς
ανεξάρτητα.
Έτσι για τη διαχείριση
του προβλήματος
πρέπει
γρήγορα
να μάθεις
σε ποια περίπτωση
είσαι
για να το λύσεις.