54617 - Στο Verdun

Ν. Λυγερός

Στο Verdun
λόγω των μαχών
άλλαξε τόσο πολύ
η βιογεωγραφία
που αναγκαστήκαμε
να επινοήσουμε
την έννοια
του δάσους πολέμου
για την αποκατάσταση
της περιοχής
που δεν θα είναι
ποτέ η ίδια πια.