54619 - Το σύνδρομο

Ν. Λυγερός

Το σύνδρομο
της κατοχής
είναι τραύμα
ψυχολογικό
που παραμένει
δεκαετίες
μέσα στο μυαλό
των θυμάτων
χωρίς καν
να αντιλαμβάνονται
ότι δεν είναι
φυσιολογικό.