54620 - Η δημογραφία

Ν. Λυγερός

Η δημογραφία
είναι σημαντικός
παράγοντας
στην πολεμολογία
αφού είναι
και πολεμολογική
στις ακραίες
περιπτώσεις
γι’ αυτό η μελέτη της
είναι απαραίτητη
διότι η σύνθεση
του πληθυσμού
μπορεί ν’ αλλάζει
ριζικά
τα δεδομένα
και αυτό
να μην φαίνεται
όταν εξετάζουμε
μόνο
το συνολικό
πλήθος.