54622 - Όσο απίθανο

Ν. Λυγερός

Όσο απίθανο
κι αν φαίνεται
υπάρχει
θεωρία
του δίκαιου
πολέμου
που ακολουθεί
τις αξίες
της φιλοσοφίας
και της ηθικής
διότι το πλαίσιο
δεν είναι
απαραίτητα
βάρβαρο.