54623 - Η φασιστική Ιταλία

Ν. Λυγερός

Η φασιστική Ιταλία
έδινε περισσότερα
στην Τουρκία
από την ίδια
τη Συνθήκη της Λωζάννης
όμως επειδή
ήταν παράνομη
και δεν ήμασταν
κράτος διάδοχο
αλλά συνέχεια
του δικού μας
διορθώσαμε
την πράξη
με τη Συμφωνία
Παρισίων.