54624 - Ο αφοπλισμός  

Ν. Λυγερός

Ο αφοπλισμός
της σύγκρουσης
με τη Μάλτα
μπορεί εύκολα
να γίνει
με την επαναφορά
της μνήμης
και την αναφορά
στη μεγάλη
πολιορκία
του 1565
που έχει
αλλάξει
όλη
τη δομή
της πρωτεύουσας
δίνοντας
ένα ακραίο
παράδειγμα
βιογεωγραφίας
όπου το δάσος
πολέμου
είναι πέτρινο.