54629 - Το θεατρικό

Ν. Λυγερός

Το θεατρικό
δεν μπορεί
να είναι
μόνο εκτόνωση
χρειάζεται
ένα βάθος
για να έχει
νόημα
για την ιστορία
της Ανθρωπότητας
αλλιώς είναι
μόνο θέαμα
κοινωνικό.