54630 - Το ανθρώπινο θέατρο

Ν. Λυγερός

Το ανθρώπινο θέατρο
δίνει έμφαση
στην ανθρωπιά
και δεν σταματά
στα κοινωνικά όρια
γιατί ξέρει
ότι είναι πλαστά
κι ότι δεν αφήνουν
κανένα ίχνος
στην ιστορία
αφού αυτή
θέλει μόνο ουσία
κι όχι θόρυβο
για το τίποτα.