54656 - Το φως του πύργου

Ν. Λυγερός

Σταύρος

Τώρα πρέπει ν’ αποφασίσουν αν θα σπαταλήσουν χρόνο και νεκρούς για να μας εξοντώσουν ή θα μας αφήσουν…

Ουρανία

Δηλαδή τους είπαμε ότι δεν θα εγκαταλείψουμε τον πύργο.

Τιμόθεος

Αν θέλουν να τον πάρουν, ας έρθουν.

Ρωξάνη

Μα δεν συμβολίζει τίποτα για αυτούς ενώ για μας είναι συμβολικός.

Αγαθοκλής

Μεγάλο κόστος για το ασήμαντο…

Υακίνθη

Όμως αυτό δεν είναι η ουσία μας, η ζωή μας;

Σταύρος

Δεν είναι μόνο για μας. Αυτό ισχύει για ολόκληρο τον λαό μας. Αν ο καθένας κρατούσε τον πύργο του, η σκακιέρα θα ήταν διαφορετική.

Ουρανία

Μα δεν είμαστε μόνο πιόνια.

Τιμόθεος

Είμαστε όμως και το φως του κόσμου.

Ρωξάνη

Κι άλλος το είπε… Και τον σταύρωσαν.

Αγαθοκλής

Είναι όμως ο ίδιος που το είπε και για μας.

Υακίνθη

Και τώρα που μας άκουσαν, είδαν και το φως του πύργου…

Σταύρος

Έγινε φάρος…