54657 - Ανατολικά του νησιού

Ν. Λυγερός

Υακίνθη

Δεν είχα προσέξει ότι βρισκόμαστε ανατολικά του νησιού.

Αγαθοκλής

Έχει κάποια σημασία για μας;

Τιμόθεος

Μάλλον έκανε μια αναλογία…

Υακίνθη

Ακριβώς…

Αγαθοκλής

Δηλαδή;

Ρωξάνη

Θυμάσαι που βρίσκεται ο Παράδεισος;

Αγαθοκλής

Ανατολικά της Εδέμ… Αλλά τι σχέση έχει…

Ουρανία

Σκέψου ότι ο πύργος είναι ο Παράδεισος για μας.

Αγαθοκλής

Και η Εδέμ είναι υπό κατοχή;

Σταύρος

Όμορφη διατύπωση. Σιωπή. Αν βλέπουμε κάθε κατεχόμενη περιοχή με αυτόν τον τρόπο, πόσο θα ήταν διαφορετικά τα πράγματα και πόσο θα παλεύαμε για την απελευθέρωσή τους.

Ουρανία

Ο καθένας έχει τα κατεχόμενά του.

Αγαθοκλής

Αλλά είναι τα ίδια αν πιστεύεις.

Υακίνθη

Για αυτό το σκέφτηκα.

Τιμόθεος

Και καλά έκανες.

Ρωξάνη

Ποιος θα έβλεπε έναν κήπο σε έναν πύργο;

Σταύρος

Όποιος βλέπει φάρο σε κάθε ψυχή…