54665 - Στη μικρή πλατεία

Ν. Λυγερός

Ματθαίος: 

Άργησες…

Μάρκος: 

Έχεις ώρα που περιμένεις;

Ματθαίος: 

Χαμογελώντας Αιώνες.

Μάρκος: 

Πού είναι οι άλλοι;

Ματθαίος: 

Έφτασα πρώτος.

Μάρκος: 

Άρχισες;

Ματθαίος: 

Τις σημειώσεις μου;

Μάρκος: 

Ναι, βέβαια τι άλλο;

Ματθαίος: 

Άρχισα όντως…

Μάρκος: 

Κι εγώ…

Ματθαίος: 

Δεν με ξαφνιάζει…

Μάρκος: 

Με τι άρχισες εσύ;

Ματθαίος: 

Με βιογραφικά στοιχεία!

Μάρκος:

 Άρα δεν είναι ανάγκη να το κάνω κι εγώ.

Ματθαίος: 

Κι εσύ με τι άρχισες;

Μάρκος: 

Με το λιοντάρι…

Ματθαίος: 

Κατάλαβα.

Μάρκος: 

Σου είπαν κάτι οι άλλοι;

Ματθαίος: 

Ο Λουκάς έρχεται από Ρώμη…

Μάρκος: 

Και ο Ιωάννης…

Ματθαίος: 

Τώρα δεν ξέρω… Προβλέπει να πάει στην Πάτμο.

Μάρκος: 

Είναι όμορφο νησί…

Ματθαίος: 

Μου θυμίζει την πλατεία μας.

Μάρκος: 

Έχει κόσμο σήμερα… Είναι ανοιχτή η αγορά!