54676 - Τράβα

Ν. Λυγερός

Τράβα
μια κόκκινη
γραμμή
πάνω
στους Φαρισαίους
γιατί δεν χωρούν
στον ίδιο ουρανό
αφού ποτέ
δεν προσπάθησαν
να δουν
την αγάπη
της Ανθρωπότητας.