54678 - Τα θαύματα

Ν. Λυγερός

Τα θαύματα
για τους δογματικούς
είναι
μόνο
τεχνάσματα
μιας πίστης
που δεν είχε
γίνει ακόμα
θρησκεία
σοβαρή
που θα απαγόρευε
την αγάπη
της χαράς
των ανθρώπων.