54680 - Ν’ αγαπάς

Ν. Λυγερός

Ν’ αγαπάς
είναι δύσκολο πράγμα
γιατί κανείς
δεν μπορεί
να σ’ αναγκάσει
να το κάνεις
διότι είναι πιο ισχυρή
από όλους τους κανόνες
των δογματικών.