54695 - Ο πύργος της ελευθερίας

Ν. Λυγερός

Άννα

Δεν είχα αντιληφθεί πόσο σημαντική ήταν αυτή η αλλαγή.

 Άγγελος

 Ο πύργος της ελευθερίας είναι ανακατασκευή των άλλων.

 Άννα

 Οι Δίδυμοι δεν έπεσαν στη λήθη.

 Άγγελος

 Δεν τα κατάφερε η βαρβαρότητα.

 Άννα

Και αυτός είναι ακόμα πιο όμορφος.

 Άγγελος

 Μετά την ανάσταση, ήρθε η ημέρα της κρίσης…

 Άνvα

 Αυτό κι αν είναι δικαίωση.

Άγγελος

 Αφού είναι Δίκαιος.

 Άννα

Δεν μας θυμίζει απλώς τι έγινε, μάς δείχνει και την ομορφιά της αντίστασης.

 Άγγελος

 Είναι χρονική γέφυρα που ενώνει το παρελθόν με το μέλλον.

Άννα

 Ξεπερνά την εμβέλεια του μοιρολογιού.

Άγγελος

Γιατί εξηγεί στους βάρβαρους ότι δεν γονατίσαμε…

 Άννα

 Κι όταν σηκωθήκαμε δεν ήταν μόνο για να κάνουμε το ίδιο.

 Άγγελος

 Η Καινή δεν είναι αντίγραφο της Παλαιάς.

 Άννα

Αλλά ανακατασκευή της!