54702 - Η μοναξιά

Ν. Λυγερός

Η μοναξιά
του Χριστού
είναι δώρο
για την ερημιά
του τοπίου
διότι
αποτελεί
σύνδεση
μεταξύ
ουρανού
και γης
για να είναι
μαζί
με τους αθώους.