54703 - Το πρώτο

Ν. Λυγερός

Το πρώτο
όργανο
δείχνει
τον δρόμο
κι όταν
έρχεται
το δεύτερο
αρχίζει
ο διάλογος
έτσι
αρχίζει
μετά
ο πολλαπλασιασμός.