54704 - Ο Νέος Κόσμος

Ν. Λυγερός

Ο Νέος Κόσμος
είναι διπλή
αναφορά
στην Αμερική
και στην Καινή
Διαθήκη
έτσι φαίνεται
από την αρχή
το ταυτόχωρο
του έργου
δύο
χρόνων
διαφορετικών
για να φανεί
πιο ξεκάθαρα
η αλήθεια.