54706 - Η κίνηση

Ν. Λυγερός

Η κίνηση
της ακίνητης
εικόνας
είναι πράξη
που δίνει
ζωντάνια
για να φανεί
η αλήθεια
ακόμα
πιο βαθιά
αφού
δίνει σημασία
και στο φθινόπωρο.