54708 - Τεχνική αλλαγή

Ν. Λυγερός

Όταν τελείωσαν
οι Ναπολεόντειοι πόλεμοι
μετά τον πόλεμο της Κριμαίας
ο Αμερικανικός Εμφύλιος Πόλεμος
αποτέλεσε την τεχνική αλλαγή
με τους μοντέρνους πολέμους
που ακολούθησαν
γι’ αυτό μην τον εξετάζεις
ως ένα απομονωμένο γεγονός
άλλωστε είναι ταυτόχρονα
κι ένα πλαίσιο
που θα προετοιμάσει
την ανακατασκευή.