54709 - Η κατάργηση

Ν. Λυγερός

Η κατάργηση
της δουλείας
είναι έργο
Ανθρωπότητας
και αυτό
πρέπει
να το έχεις
στο μυαλό σου
αν πιστεύεις
πραγματικά
στα Δικαιώματα
της Ανθρωπότητας.