54754 - Το κούρδισμα

Ν. Λυγερός

Το κούρδισμα
είναι
θεμελιακό
αν θέλεις
πραγματικά
να παίξεις
όχι μόνο
σωστά
αλλά με το ύφος
που σέβεται
την ιστορία
της Ανθρωπότητας.