54755 - Αν η Τουρκία

Ν. Λυγερός

Αν η Τουρκία
ήταν αθώα
θα είχε αναγνωρίσει
την καταστροφή
που προκάλεσε
λόγω μίσους
ενάντια
στους Χριστιανούς
ενώ επίσημα
υπήρχε
αποδοχή
της ελευθερίας
της θρησκείας.