54756 - Προσπαθεί

Ν. Λυγερός

Προσπαθεί
η Τουρκία
να μας πείσει
ότι γεννήθηκε
το 1923
για να μην είναι
υπεύθυνη
για τις πράξεις
βαρβαρότητας
που διέπραξε
κατά των Χριστιανών
λόγω μίσους
γιατί δεν ήθελε πια
κανένα ξένο στοιχείο
πάνω στο έδαφος της
ενώ αυτό καταπατούσε
την ιστορία του Έθνους.